Psykoanalys

Psykoanalys har samma ingång som gör att du söker psykoterapi där du kanske upplever ångest, stress och/eller men processen i psykoanalys intensifieras av att frekvensen förtätas till 3-5 gånger i veckan. Den kliniska inramningen som utvecklades av Freud består än i dag. Går du i psykoanalys ligger man oftast ner på en divan och analytikern sitter bakom. Analysanden uppmanas att så fritt som möjligt delge analytikern sina tankar och infall. Den täta frekvensen ger en kontinuitet som är nödvändig för att våga närma sig ibland smärtsamma känslor och inre motsägelsefulla konflikter.

 

Jag är under utbildning till psykoanalytiker vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen (utbildningen till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning, mer information finns här) och kan därför erbjuda möjlighet att påbörja en analys hos mig.