Välkommen till mig!

Jag är psykoterapeut och handledare och arbetar med psykodynamisk psykoterapi/handledning på Göteborgs Psykoterapi Institut i Majorna. Psykodynamisk psykoterapi har sin grund i psykoanalysen vilket innebär att vi beaktar både det medvetna och det omedvetna. I det terapeutiska arbetet är det min uppgift att skapa ett tryggt och kreativt rum där vi tillsammans utforskar det som är svårt i ditt liv.

 

 

foto på catharina gidlööf

 

Bakgrund

Jag startade mitt yrkesliv inom fysisk hälsa- och kultursektorn och har således arbetat med kreativa processer - och idrottsliga mål. När jag valde att fördjupa mitt intresse för psykologi övergick mitt professionella arbete från hälsa och kultur till behandlingsarbete.

 

Min behandlingserfarenhet har jag fått genom statligt, kommunalt och privat arbete på HVB-hem, instution, vuxenpsykiatrin, inom öppenvården och ungdomsmottagningar i och utanför Göteborg. Arbetet har gett mig samlad kunskap kring diagnoser som ADHD, borderline, autismspektrum, trauma, sorg - och krisarbete samt förändringsarbete.

 

Dessa sammanhang har också inneburit ett nära samarbete med föräldrar, syskon och socialtjänst. Andra viktiga samarbetspartners har varit med politiker och organisationer för utveckling och fördjupning med målen att utveckla så att människor kan komma i kontakt med fungerande och läkande sammanhang.

 

Samarbeten

 

 

Välkommen!