Handledning

Handledning är tillsammans med psykoterapi, utredningsarbete och utbildning grunden i mitt mottagningsarbete.

 

Den psykoanalytiska teorin är en grund för att på ett fördjupat och konstruktivt sätt kunna ge handledning till yrkesutövare i olika verksamheter. Utöver det psykodynamiska synsättet är jag förtrogen med den systemteoretiska inriktningen samt idrottspsykologi.

 

Jag ger handledning i form av:

utbildningshandledning

psykoterapihandledning

arbetsplatshandledning

personalhandledning